Klachten

Kinderdagverblijf Pippi hecht grote waarde aan goede en professionele kinderopvang. Er kan natuurlijk altijd eens een keer iets niet goed gaan. Wij streven ernaar dat er in eerste instantie wordt gepoogd een oplossing te vinden samen met de groepsleiding of directie van Kinderdagverblijf Pippi.

Bij een opmerking of klacht worden ouders gevraagd dit eerst met de vaste groepsleidster van hun kind te bespreken. Lukt dit niet of wordt hierbij geen passende oplossing gevonden dan vindt een tweede poging plaats middels de directie van Kinderdagverblijf Pippi.

Wanneer ouders ook nu nog geen overeenstemming kunnen bereiken kunnen zij aankloppen bij De Geschillencommissie waarbij Kinderdagverblijf Pippi is aangesloten. Deze stichting kan bemiddelen tussen de betrokken partijen.

Via deze link is de aansluiting van Kinderdagverblijf Pippi bij De Geschillencommissie te bezoeken.

Klachtenreglement Pippi