Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan is voor veel ouders een belangrijk document. Dit heeft meerdere redenen, zo staat in het beleidsplan beschreven hoe de medewerkers van ons kinderdagverblijf dagelijks handelen in de praktijk. Ook staat de pedagogische visie van Kinderdagopvang Pippi beschreven in dit plan. Daarnaast wordt er natuurlijk nog meer beschreven in dit plan. Wat er wordt beschreven en waarom dit zo belangrijk is lees je hieronder.

Wat is een pedagogisch werkplan?

Een pedagogisch werkplan of beleidsplan geeft een indruk van de werkwijze binnen ons kinderdagverblijf. Je leest hier bijvoorbeeld wat onze pedagogische visie is, hoe onze dagplanning eruit ziet, hoe ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke pedagogische activiteiten er met de kinderen worden gedaan. Mede door dit plan willen we zorgen dat ouders hun kinderen met veel vertrouwen naar ons toe brengen. Met behulp van dit plan willen we de ontwikkeling van de kinderen stimuleren en zorgen voor een goede basis. Het pedagogisch beleidsplan biedt niet alleen duidelijkheid aan de ouders, maar ook aan het management, de medewerkers, de oudercommissie en verdere geïnteresseerde.

Waarom is een pedagogisch beleidsplan zo belangrijk?

Het pedagogisch beleidsplan is ten eerste belangrijk om goede kwalitatieve opvang te kunnen bieden. Mede door dit plan willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast staan in het beleidsplan ook de pedagogische basisdoelen beschreven. Iedere kinderopvang moet voldoen aan deze pedagogische doelen. Deze doelen zijn emotionele veiligheid, persoonlijke kwaliteiten, sociale kwaliteiten en normen en waarden overbrengen. We willen met behulp van het pedagogisch beleidsplan ook de samenwerking tussen ouders, medewerkers en kinderen verbeteren en vergemakkelijken. Een pedagogisch beleidsplan heeft ook nog andere positieve effecten, namelijk:

Bekijk hier alle pedagogische beleidsplannen:

pedagogisch beleidsplan - kdv pippi