Sluitingsdagen

Wij streven er naar kinderen een vertrouwde, veilige en hygiënische omgeving te bieden in het kinderdagverblijf. We hanteren hiervoor de richtlijnen van de GGD. En wij hebben de medewerking van ouders nodig. Wij verwachten van ouders: dat zij een actuele informatie geven over de conditie van het kind. Denkt u ook aan het doorgeven of het kind ’s ochtends een zetpil heeft gekregen. Dat zij het kind niet naar het kinderdagverblijf brengen wanneer het ziekteverschijnselen vertoont die in de richtlijnen van RIVM/GGD beschreven worden en waarbij geadviseerd wordt het kind thuis te houden. Op het kinderdagverblijf komen kinderen vaak voor het eerst in aanraking met een of meerdere (infectie)ziekten.

Aangezien de samenstelling van de groep per dag wisselt. Keren deze ziekten regelmatig terug in het kinderdagverblijf:

  • Als het kind ziek is of een temperatuur van 38,5 of meer heeft, mag het kind niet gebracht worden. Als het kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Pippi, wordt de ouder gebeld met het verzoek het kind op te halen omdat we een ziek kind niet de rust kunnen bieden die het op dat moment nodig heeft.
  • Als het kind vanwege ziekte of andere redenen niet kan komen, stellen wij het op prijs dat dit doorgegeven wordt
  • Medicijnen mogen alleen toegediend worden, wanneer ze uitgeschreven worden door een arts en worden pas na schriftelijke toestemming van de ouders geven aan het kind.
  • Wij dienen nooit paracetamol toe!
  • Pedagogisch medewerkers houden zich te allen tijden aan het ziektebeleid en protocollen van kinderdagverblijf Pippi.